שנות (1654 – 1728), מגדולי הדור, דיין, הוגה, ורופא יהודי, כיהן כרב ודיין בקהילת ליוורנו ובקהילה הספרדית בלונדון