שנות (1488 – 1575) בעל ספרים שולחן ערוך, בית יוסף, כסף משנה מגדולי רבני צפת, אב"ד בצפת, ואחד מגדולי הפוסקים בעולם בכל הזמנים