שנות (1663 – 1711), מגדולי הדור, מחבר ספר מלאכת מחשבת. נדפס בראש ספרו, דפוס ונציה, ת"ע (1710)