שנות (1555 – 1632) אב"ד וראש ישיבת לובלין, ואחד מגדולי הרבנים בעולם